Инфлуенсъри – маркетинг владетелите на социалните мрежи


Инфлуенсъри – маркетинг владетелите на социалните мрежи

Инфлуенсър произлиза от английската дума influence, което означава „влияние“, и с този термин се назовава личност, която има силно въздействие в социалните мрежи. В България е прието и определението лидери на мнение. Основното при инфлуенсърите е, че те не са просто известни персони, а могат да бъдат и хора с различни професии и хобита, които развиват своя канал в интернет, имат многобройни последователи и харесвания на постовете си, т.е. звездите в социалната мрежа. Те се отличават най-вече с времето, което отделят, за да изградят себе си като бранд и да създадат една вярна, ангажирана и лоялна аудитория. Задачата им е да споделят знанието и опита си безплатно и в абсолютно естествена среда, което създава доверие у техните последователи. Това и най-големият им коз!

Лидерите на мнение бързо се откриват в Instagram, Facebook  или в блогове спрямо търсената от вас сфера. Според броя на последователите си те се разделят на мега инфлуенсъри, които имат между 500 000 и 1.5 млн. последователи, но трудно могат да изградят ангажираност към друг бранд освен към себе си; макро инфлуенсъри –  между 100 000 и 500 000 последователи, които са най-предпочитаните сред рекламодателите и отчитат най-високи резултати; микро инфлуенсъри –  между 10 000 и 100 000 последователи, които макар и с по-малка, са с изключително лоялна аудитория.

Използването на инфлуенсърите в рекламата всъщност е един бавен, но изключително стабилен подход, чрез който се демонстрира авторите, доверие и лидерство във вашата индустрия. Целта е не просто да се плати за извършване на рекламна услуга на инфлуенсърите, но и да се създаде емоционална обвързаност с тях,  за да може когато вече не им плащаме, те да продължат да работят за нас.

Новини

Comments are disabled.