Дигитален Маркетинг

 Дигитален Маркетинг

ORM/ Online Reputation Management/ Управление на репутацията

  • Маркетинг в социалните медии / дигитален маркетинг
  • Мобилен маркетинг
  • Имейл маркетинг
  • Оn page SEO & SEM / PPC
  • Google Ads
  • Facebook Ads
  • YouTube Ads
  • Консултации, изграждане и поддръжка на уеб сайт
  • Landing страници/ Продуктови страници
  • Дигитални бранд стратегии