За Търговски обекти

Търговски  обекти

Маркетингов мениджмънт избира целеви пазари, намира, задържа и увеличава клиенти.
Доставя по-висока стойност. Основните цели са удовлетворение на потребностите на клиентите и постигането на предимства пред конкурентите.

Свържете се с нас за консултация, маркетинг и реклама:

 • Цялостни решения за търговски обекти
 • Управление на промоции и правилна реклама
 • Търговски маркетинг
 • Стратегии за увеличаване на продажби и клиентска лоялност към марката

Продукти  и услуги

Продукти

 • Мениджмънт при пускане на нов продукт
 • Мениджмънт на съществуващ продукт
 • Използване на марката за други продуктови групи

Предлагаме следните услуги, които правилно да позиционират Вашия продукт на пазара:

 • Проучвания на пазара и конкуренцията
 • Маркетингови стратегии
 • Подбор на правилни канали за комуникация
 • Реклама
 • Маркетингов мениджмънт

„Всички стоки и услуги могат да бъдат диференцирани“ Теодор Левит

„Бъди различен или изчезни Том Питърс