Продажби

За да определим точните канали за комуникация, стратегии и начин на работа ни е необходимо първо да се запознаем с Вашия бизнес. Направете запитване още сега…

 Нов бизнес

– Бранд, лого и корпоративна идентичност
– Дизайн
– Маркетингови проучвания и концепции
– Определяне на таргет аудитория. Проучване на конкуренцията.
– Рекламни стратегии
– Създаване на website и профили в социалните мрежи. Активно присъствие.

 

  • Планиране на сратегии за по-висока ефективност: богато съдържание, месечна поддръжка и отчитане на резултати, изготвяне на визии и снимков материал, провеждане на игри
  • SEO, Google Ad Words, Google My Business
  • Мейлинг кампании

– Рекламни подаръци
– PR в медийното пространство
– Организиране на събития и активности
– Продуктови и корпоративни фотосесии
– Видео представяне
– Подредба и изглед на търговска зала / при търговски обекти
– Цялостно брандиране / търговски площи, офиси, превозни средства

Изграждане и утвърждаване на марка и имидж

– Дизайн / ребрандинг
– Прес съобщения и публикации
– Продуктови ревюта
– Присъствие в медийното пространство. Мониторинг на фирмата и конкуренцията
– Събитиен мениджмънт
– Рекламни кампании, маркетингови проучвания
– Изграждане на партньорски взаимоотношения
– Спонсорство, благотворителни и социално значими каузи
– Създаване на вътрешна медия или канал

– Цялостно ПР и маркетинг обслужване

За да определим точните канали за комуникация, стратегии и начин на работа ни е необходимо първо да се запознаем с Вашия бизнес. Направете запитване още сега…

Увеличаване на продажбите

– Анализ и подобряване на съществуващи канали за продажба и разработване на нови
– Провеждане на пазарни проучвания. Анализ на конкуренцията
– Участия в търговски изложения и изграждане на партньорства
– Рекламни кампании
– Кампании в социални мрежи и Google
– Дизайн
– Уеб присъствие
– Промо екипи
– Маркетинг и PR стратегии
– Програми и обучения

За да определим точните канали за комуникация, стратегии и начин на работа ни е необходимо първо да се запознаем с Вашия бизнес. Направете запитване още сега…